Zavattarello, Pavia, Zelata

Zavattarello, il Castello